בקשה לביטול עסקה

בעמוד זה תמצאו מידע על ביטול עסקה וכן טופס בקשה לביטול.

ככלל מדיניות הביטולים שלנו מופיעה בתקנון האתר.
יודגש כי הנוסח המופיע בתקנון הוא הנוסח המחייב.

מתוך התקנון:

7.1 כל גולש הרוכש מוצר כלשהו באתר, רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981. ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”).
7.2 ביטול רכישת ערכה ו/או קורס הכולל קבצים להורדה: מאחר ומוצר שכזה ניתן להעתקה/הקלטה/שכפול, אין אפשרות לבטל רכישה זו.
7.3 במקרה ומדובר בקורס הכולל מספר סרטונים לצפייה, ניתן לבטל רק אם הגולש שרכש טרם צפה בקורס או בחלקו. יודגש כי צפייה של שני סרטונים מתוך קורס תחשב להסכמה חלוטה של רכישת הקורס ללא אפשרות לזיכוי.
7.4 במקרה של ביטול עסקה כאמור, ניתן יהיה לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום ביצוע העסקה.
7.5 ביטול עסקה כאמור יעשה באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת ofirsegevp@gmail.com או באמצעות מילוי טופס ביטול המופיע בלינק זה ולינק אליו מופיע בתחתית האתר.
7.6 ביטולה של עסקה שנעשתה בתשלום באשראי, בעל האתר יעביר הוראת ביטול לחברת האשראי בתוך 14 הימים. יודגש כי זמן הזיכוי שיבוצע על ידי חברת האשראי, אינו בשליטת בעל האתר.

    מוקדנית ביטול עסקה