תקנון האתר

אני מברך אתכם על ביקורכם באתר.
השימוש באתר, בתכנים הכלולים בו, במערכת הקורסים שלו, והרכישות שבו וכן כל פעולה כלשהי שמתבצעת באתר, כפופים לתקנון זה.
אנא קראו אותו בעיון.

יודגש כי התנאים בתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות, אולם הם מתייחסים, לגברים ולנשים כאחד;

1. כללי

1.1 האתר “אופיר שגב פרימן” dikur.clinic (להלן: “האתר”) הינו אסופה של דפי אינטרנט לציבור הגולשים ברשת. האתר הינו בבעלות אופיר שגב פרימן, ע.מ. 32258865 (להלן: "בעל האתר").
1.2 האתר מכיל דפים רבים וביניהם – קורסים, מאמרים, מידע לציבור, מוצרים לרכישה וכל זאת לציבור הרחב, לקהילת המטופלים והמטפלים ברפואה סינית.
1.3 כל המבצע פעולה באתר (להלן “הגולש”) מצהיר ומתחייב שהינו מודע ומסכים לתקנון זה, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.
1.4 יובהר כי פעולה באתר, כאמור לעיל, משמעה גלישה באתר ו/או רכישת מוצר באתר ו/או צריכת תוכן באתר ו/או מילוי טופס באתר ו/או כל שימוש באתר על תכניו השונים.

2. מגבלת גיל

2.1 רשאי לבצע פעולות באתר, כל מי שהינו תושב מדינת ישראל ומלאו לו 18.
2.2 בנוסף לאמור לעיל – רק מי שברשותו כרטיס אשראי ישראלי תקף ובעל דואר אלקטרוני ברשת – רשאי לבצע רכישות באתר. 
2.3 יודגש כי תנאי מוקדם לרכישת קורס הינו אישור פעולת סליקת כרטיס האשראי של הגולש והעברת הכספים לבעלי האתר.

3. שמירה על זכויות יוצרים

3.1 אין לשכפל, להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לאחסן או למכור תוכן המופיע באתר, לרבות מאמרים, מידע מקצועי, תכני קורסים, תכני סדנאות, תמונות, סרטונים וכל תוכן שהוא המופיע באתר.
3.2 יובהר כי רכישת קורס ו/או סדנא ו/או כל מוצר דיגיטלי באתר, מאפשרת לגולש שרכש לצפות בתכנים דרך האתר בלבד, לתקופה מוגדרת וקבועה המפורטת בהתאם לסעיף 4 שלהלן. ההרשאה הניתנת הינה לצפייה בלבד ולא לכל שימוש פרטי או עסקי אחר.
3.3 בעל האתר הינו הבעלים הבלעדי של כל תכני האתר השונים, לרבות כל המאמרים, המידע המקצועי, קטעי הוידאו, כל תוכן חזותי, מילולי, קולי, או כל שילוב שלהם כגון: תמונה, סרט, תרשים ואיור.
3.4 כל הקבצים שניתנים להורדה מהאתר, בין אם במסגרת קורס שנרכש ו/או באופן חופשי, הינם לשימוש אישי בלבד ובשום אופן לא לשימוש מסחרי.
3.5 אין להעתיק או להעביר או להפיץ את תכני האתר, הקורסים, הסדנאות, קבצי המדיה והסרטונים לאדם אחר.
3.6 לבעל האתר תהא סמכות חוקית לאפשר או למנוע מהגולש ו/או הרוכש, צפיה בתכנים, במידה ותתגלנה בעיות חוקיות או עקב הפרה של תנאי תקנון זה.
3.7 עוד יודגש כי במקרה של הפרת התקנון ו/או פגיעה באתר ו/או בזכויות בעל האתר, שומר לזכותו בעל האתר, את הזכות לנקוט בצעדים משפטיים כנגד הגולש.

4. גישה לקורסים המוצעים באתר

4.1 הגישה לקורסים תלויה בסוג הקורס או הערכה או הסדנא שרכש הגולש, לפי הפירוט הבא:

4.1.1  הגישה לכלל הערכות (ובהן: "ערכה טבעית לחיזוק מערכת החיסון", "מדיטציית הלב לפתיחת שערי פריון", "עשר מפתחות הזהב לכניסה מהירה להריון עד הלידה") מקנה לרוכש גישה לכל החומרים באתר אליהם נרשם, לתקופה של 6 חודשים.
4.1.2  הגישה לכלל הסמינרים למטפלים, מקנה לרוכש גישה לכל החומרים באתר אליהם רשם, לתקופה של 3 חודשים.
4.1.3 במידה וקיימים קבצים להורדה בקורס/הערכה שנרכשה, ניתן להוריד ולשמור את התוכן ללא הגבלה, כל עוד עשה בו שימוש פרי בלבד והתוכן לא מועבר לצד ג'.
4.1.4 הסיסמה שקיבל הגולש בעת הרכישה הינה אישית ולא ניתנת להעברה לצד ג'.
4.1.5 ניתן לגלוש באתר מכל מחשב, טאבלט או טלפון חכם המחובר לרשת האינטרנט, עם זאת יודגש כי המערכת מאפשרת לגולש להתחבר לאתר משתי כתובות IP בלבד ליום נתון.

5. אחריות

5.1 הקורסים, הערכות, המוצרים והשירותים המוצעים לרכישה באתר, מוצעים כמו שהם (As Is), בעל האתר לא ישא באחריות להתאמתם לצורכי הגולש הרוכש.
5.2 אף על פי שבעל האתר עושה כל מאמץ על מנת לוודא שהתכנים באתר מדוייקים וללא שגיאות ו/או טעויות, יובהר כי ייתכנו קיומן של שגיאות וטעויות שכאלה. יובהר כי בכל מקרה בעל האתר ו/או מי מטעמו, לא ישאו בכל אחריות לטעויות ו/או שגיאות.
5.3 עוד יובהר כי אין אפשרות להבטיח את התוצאות ו/או ההמלצות הניתנות באתר ו/או בקורסים ו/או בערכות ו/או בסדנאות, וכל הצהרה שכזו לגבי תוצאה אפשרית הינה הבעת דיעה בלבד.
5.4 הגולש יישא באחריות המלאה לאופן בו הוא עושה שימוש בתוכן המוצג ובתוצאותיו, ולא תקום כגד בעל האתר ו/או האתר, כל טענה או תביעה.
5.5 תכני האתר, הקורסים, המידע המקצועי, הסדנאות, הערכות וקבצי העזר, עשויים להכיל מידע כללי ברפואה סינית, יפנית ורפואה מערבית – יודגש כי מידע זה איננו מהווה המלצה לטיפול ואין להתייחס אליו ככזה.
5.6 התכנים באתר, הקורסים, המידע המקצועי, הסדנאות, הערכות וקבצי העזר אינם תחליף לייעוץ או טיפול פרטני רפואי ע”י רופא מוסמך.
5.7 למען הסר ספק, אם הנך סובל או מטפל בבעיה רפואית כלשהי, יש לפנות לטיפול רפואי ואין להסתמך על המידע באתר.

6. אבטחת מידע ופרטיות

6.1 בעל האתר עושה כל מאמץ על מנת להגן על נתוני הגולשים ופרטיהם האישיים, תוך יישום כללים של אבטחת מידע, עם זאת, רשת האינטרנט חשופה למתקפות, נסיונות פריצה וגניבת מידע על ידי גורמים שונים. על כן – חשוב לדעת כי לא ניתן להבטיח את המידע של הגולש לחלוטין ותיתכנה פריצות אבטחה ו/או חדירה למידע ו/או גניבת מידע ופרטים של הגולש.
6.2 האתר ו/או בעל האתר אינו מתחייב כי המידע באתר ובשרתי צד שלישי בו האתר מאוחסן וכן המידע של הגולש שנאסף, יהיו חסינים מפני חדירה ו/או פריצה ו/או העתקה ו/או שימוש זדוני במידע.
6.3 בעצם שימוש הגולש באתר ו/או מילוי פרטים ו/או רכישות באתר, הגולש משחרר את האתר מכל אחריות שהיא לכל נזק שייגרם לו ו/או למי מטעמו עקב מתקפות ו/או פריצות ו/או חדירות למידע האמור. הגולש מוותר בזאת על כל טענה כנגד האתר ו/או בעל האתר ו/או מי מטעמו בגין כך.
6.4 חלק מהפעולות באתר מצריכים (דוגמת פעולות רכישה) מסירה של מידע אישי, דוגמת שם, טלפון, מייל, כתובת וכד'. שדות חובה שלא ימולאו ימנעו, באופן טבעי, אפשרות להשלמת הפעולה.

7. מדיניות ביטולים

7.1 כל גולש הרוכש מוצר כלשהו באתר, רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981. ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”).
7.2 ביטול רכישת ערכה ו/או קורס הכולל קבצים להורדה: מאחרומוצר שכזה ניתן להעתקה/הקלטה/שכפול, אין אפשרות לבטל רכישה זו.
7.3 במקרה ומדובר בקורס הכולל מספר סרטונים לצפייה, ניתן לבטל רק אם הגולש שרכש טרם צפה בקורס או בחלקו. יודגש כי צפייה של שני סרטונים מתוך קורס תחשב להסכמה חלוטה של רכישת הקורס ללא אפשרות לזיכוי.
7.4 במקרה של ביטול עסקה כאמור, ניתן יהיה לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום ביצוע העסקה.
7.5 ביטול עסקה כאמור יעשה באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת ofirsegevp@gmail.com או באמצעות מילוי טופס ביטול המופיע בלינק זה ולינק אליו מופיע בתחתית האתר.
7.6 ביטולה של עסקה שנעשתה בתשלום באשראי, בעל האתר יעביר הוראת ביטול לחברת האשראי בתוך 14 הימים. יודגש כי זמן הזיכוי שיבוצע על ידי חברת האשראי, אינו בשליטת בעל האתר.

8. שונות

8.1 בעל האתר רשאי לשנות בכל עת את התכנים, השירותים, הקבצים, התמונות, הסרטונים והתכנים השונים המופיעים באתר.
8.2 בעל האתר רשאי בכל עת לעדכן את תקנון זה וללא התראה או אזכור.
8.3 לבעל האתר שמורה הזכות לסגור את האתר ו/או לבטל את המכירה על פי שיקול דעתו.

9. דין ושיפוט

9.1 יודגש כי הדין החל על הפעולות באתר, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מחלוקת תהא לבית המשפט של מחוז תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

לסיכום, אנו מאחלים לכם גלישה נעימה באתר ומקווים שתפיקו ממנו את המירב עבורכם